سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

قیمت دوربین مداربسته ahd

لیست قیمت فروش دوربین مداربسته و دستگاه DVR ای اچ دی AHD

قیمت دوربین مداربسته دام AHD
2MP- 4MP – 5MP

 

ردیفمدلمشخصات فنیقیمتعکس
1DOME68-DM2033 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر : 2033 – FH8536

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

208/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی مدل DM-2033
2DOME67-DMF37 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

195/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
3DOME68-DM323V30 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر : سونی V30 323 فولهان

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

312/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی مدل DM-2033
4DOME67-DM323+2441 

رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر : سونی نکست چیپ 2441+323

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

325/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
5DOME63-DM2003 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر : XM- 2003

دید در شب : 20 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- خیلی کوچک

گارانتی : 12 ماه

188/000

تومان

 2003 دوربین دام فلزی کیس کوچیک اسانسوری
6DOME63-DMF37 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 20 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- خیلی کوچک

گارانتی : 12 ماه

227/000

تومان

 2003 دوربین دام فلزی کیس کوچیک اسانسوری
7DOME63-DM323 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر : سونی 323 فولهان v30

دید در شب : 20 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- خیلی کوچک

گارانتی : 12 ماه

312/000

تومان

 2003 دوربین دام فلزی کیس کوچیک اسانسوری
8DOME57-DP2235 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر :  XM- 2235

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : پلاستیک – متوسط

گارانتی : 12 ماه

338/000

تومان

دوربین مداربسته فیش ای دو مگاپیکسل f37
9DOME57-DPF37 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

351/000

تومان

دوربین مداربسته فیش ای دو مگاپیکسل f37
10DOME57-DP2033 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر : XM2033

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : پلاستیکی – متوسط

گارانتی : 12 ماه

364/000

تومان

دوربین مداربسته فیش ای دو مگاپیکسل f37
11DOME42-DP323  رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر : سونی 323 فولهان

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : پلاستیکی – متوسط

گارانتی : 12 ماه

416/000

تومان

دوربین مداربسته فیش ای دو مگاپیکسل f37
12DOME42-DP2003  رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر : XM2003

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : پلاستیک – متوسط

گارانتی : 12 ماه

180/000

تومان

 دوربین دام AHD دو مگاپیکسل DP2003
13PINHOLE-MF37 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : ندارد

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- ابعاد 1*3*3

گارانتی : 12 ماه

169/000

تومان

دوربین مداربسته پین هول
14PINHOLE-M323 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر : سونی 323 فولهان

دید در شب : ندارد

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- ابعاد 1*3*3

گارانتی : 12 ماه

260/000

تومان

 دوربین مداربسته پین هول
15PINHOLE-2003  رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

سنسور تصویر : XM- 2003

دید در شب : ندارد

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- ابعاد 1*3*3

گارانتی : 12 ماه

188/000

تومان

دوربین مداربسته پین هول
16DOME67-DMK02 رزولیشن : چهار مگاپیکسل 4MP

سنسور تصویر : K02 فولهان FH8538

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

260/000

تومان

 دوربین مداربسته چهار مگاپیکسل دام فلزی مدل K02
AHD دوربین مداربسته بولت
2MP – 4MP – 5MP
ردیفمدلمشخصات فنیقیمتعکس
1BULLET38-BP2235 سنسور تصویر : 2235 – XM

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : پلاستیک – متوسط

گارانتی : 12 ماه

125/000

تومان

دوربین مداربسته بولت دو مگاپیکسل گلاستیکی 2235
2BULLET5-BM2003سنسور تصویر : XM- 2003

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

156/000

تومان

دوربین مداربسته دو مگاپیکسل بدنه فلزی سنسور 2003
3BULLET8-BP2053سنسور تصویر : FULLHAN8536- 2053

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : پلاستیک – کوچک

گارانتی : 12 ماه

175/000

تومان

دوربین مداربسته بولت پلاستیک سنسور 2053
4BULLET5-BMF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی – متوسط

گارانتی : 12 ماه

185/000

تومان

دوربین مداربسته بدنه فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
5BULLET5-BM2003سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

176/000

تومان

6BULLET5-BMF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

217/000

تومان

7BULLET5-BM323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

295/000

تومان

8BULLET5-BP2235سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

326/000

تومان

9BULLET5-BPF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

340/000

تومان

10BULLET5-BP2033سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

355/000

تومان

11BULLET5-BP323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

395/000

تومان

12BULLET5-BMK02سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

285/000

تومان

13BULLET5-BMF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

158/000

تومان

14BULLET5-BM2033سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

178/000

تومان

15BULLET5-BM323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

248/000

تومان

 DVR دستگاه ضبط
2MP – 4MP – 5MP
ردیفمدلمشخصات فنیقیمتعکس
1DVR 4CH 1080N پردازنده : HISILICON

تعداد کانال : 4 کانال

بازپخش : 4 کانال

تعداد صدا : 4 صدا

خروجی : VGA – HDMI – AV

XMEYE : P2P

395/000

تومان

دستگاه DVR
2FT67DMF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

186/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
3FT68DM323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

295/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی مدل DM-2033
4V67-DBMF323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

315/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
5FT63DM2003سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

176/000

تومان

6FT63DMF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

217/000

تومان

7FT63DM323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

295/000

تومان

8FT57DP2235سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

326/000

تومان

9FT57DPF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

340/000

تومان

10FT57DP2033سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

355/000

تومان

11FT57DP323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

395/000

تومان

12FT67DMK02سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

285/000

تومان

13FTP1MF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

158/000

تومان

14FTP1M2033سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

178/000

تومان

15FTP2M323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

248/000

تومان

لوازم جانبی دوربین مداربسته
 کابل – سوییچ – رک – فیش – پایه
ردیفمدلمشخصات فنیقیمتعکس
1فیش CONECTOR فیش BNC (پیچی – پرسی – لحیمی – BARREL)

تبدیل BNC TO AV

تبدیل AV TO BNC

فیش AV

پاور نری و مادگی

سوکت شبکه

195/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی مدل DM-2033
2کابل اماده کواکسیال RG59 5 متری

10 متری

15 متری

20 متری

25 متری

30 متری

186/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
3CORDPATCH

پچ کورد

  1 متری

2 متری

3 متری

5 متری

10 متری

15 متری و بالاتر

295/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی مدل DM-2033
4V67-DBMF323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

315/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
5FT63DM2003سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

176/000

تومان

6FT63DMF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

217/000

تومان

7FT63DM323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

295/000

تومان

8FT57DP2235سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

326/000

تومان

9FT57DPF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

340/000

تومان

10FT57DP2033سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

355/000

تومان

11FT57DP323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

395/000

تومان

12FT67DMK02سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

285/000

تومان

13FTP1MF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

158/000

تومان

14FTP1M2033سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

178/000

تومان

15FTP2M323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

248/000

تومان

لیست قیمت بروز هارد دیسک
وسترن دیجیتال – سیگیت
ردیفمدلمشخصات فنیقیمتعکس
1FT68DM2033 سنسور تصویر : 2033 – FH8536

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

195/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی مدل DM-2033
2FT67DMF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

186/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
3FT68DM323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

295/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی مدل DM-2033
4V67-DBMF323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

315/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
5FT63DM2003سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

176/000

تومان

6FT63DMF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

217/000

تومان

7FT63DM323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

295/000

تومان

8FT57DP2235سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

326/000

تومان

9FT57DPF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

340/000

تومان

10FT57DP2033سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

355/000

تومان

11FT57DP323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

395/000

تومان

12FT67DMK02سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

285/000

تومان

13FTP1MF37سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

158/000

تومان

14FTP1M2033سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

178/000

تومان

15FTP2M323سنسور تصویر : XM- F37

دید در شب : 30 متر

لنز : 3.6mm-3mp

بدنه : فلزی- متوسط

گارانتی : 12 ماه

248/000

تومان

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X