لیست قیمت فروش دوربین مداربسته و دستگاه DVR ای اچ دی AHD

 

قیمت دوربین مداربسته دام AHD
2MP- 4MP - 5MP
 

  

ردیف مدل مشخصات فنی قیمت عکس
1 DOME68-DM2033

 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

 سنسور تصویر : 2033 - FH8536

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

208/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی مدل DM-2033
2 DOME67-DMF37

 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

 سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

195/000

تومان

دوربین مداربسته دام  فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
3 DOME68-DM323V30

 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

 سنسور تصویر : سونی V30 323 فولهان

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

312/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی مدل DM-2033
4 DOME67-DM323+2441

  

 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

 سنسور تصویر : سونی نکست چیپ 2441+323

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

325/000

تومان

دوربین مداربسته دام  فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
5 DOME63-DM2003

 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

 سنسور تصویر : XM- 2003

 دید در شب : 20 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- خیلی کوچک

 گارانتی : 12 ماه

188/000

تومان

 2003 دوربین دام فلزی کیس کوچیک اسانسوری 
6 DOME63-DMF37

 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

 سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 20 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- خیلی کوچک

 گارانتی : 12 ماه

227/000

تومان

 2003 دوربین دام فلزی کیس کوچیک اسانسوری 
7 DOME63-DM323

 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

 سنسور تصویر : سونی 323 فولهان v30

 دید در شب : 20 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- خیلی کوچک

 گارانتی : 12 ماه

312/000

تومان

 2003 دوربین دام فلزی کیس کوچیک اسانسوری 
8 DOME57-DP2235

 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

 سنسور تصویر :  XM- 2235

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : پلاستیک - متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

338/000

تومان

دوربین مداربسته فیش ای دو مگاپیکسل f37 
9 DOME57-DPF37

 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP 

 سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

351/000

تومان

دوربین مداربسته فیش ای دو مگاپیکسل f37 
10 DOME57-DP2033

 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

 سنسور تصویر : XM2033

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : پلاستیکی - متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

364/000

تومان

دوربین مداربسته فیش ای دو مگاپیکسل f37 
11 DOME42-DP323

  رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

 سنسور تصویر : سونی 323 فولهان

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : پلاستیکی - متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

416/000

تومان

دوربین مداربسته فیش ای دو مگاپیکسل f37 
12 DOME42-DP2003

  رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

 سنسور تصویر : XM2003

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : پلاستیک - متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

180/000

تومان

 دوربین دام AHD دو مگاپیکسل DP2003
13 PINHOLE-MF37

 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

 سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : ندارد 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- ابعاد 1*3*3

 گارانتی : 12 ماه

169/000

تومان

دوربین مداربسته پین هول 
14 PINHOLE-M323

 رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

 سنسور تصویر : سونی 323 فولهان

 دید در شب : ندارد  

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- ابعاد 1*3*3

 گارانتی : 12 ماه

260/000

تومان

 دوربین مداربسته پین هول
15 PINHOLE-2003

  رزولیشن : دو مگاپیکسل 2MP

 سنسور تصویر : XM- 2003

 دید در شب : ندارد 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- ابعاد 1*3*3 

 گارانتی : 12 ماه

188/000

تومان

دوربین مداربسته پین هول 
16 DOME67-DMK02

 رزولیشن : چهار مگاپیکسل 4MP

 سنسور تصویر : K02 فولهان FH8538

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط

 گارانتی : 12 ماه

260/000

تومان

 دوربین مداربسته چهار مگاپیکسل دام فلزی مدل K02
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
AHD دوربین مداربسته بولت
2MP - 4MP - 5MP
 
ردیف مدل مشخصات فنی قیمت عکس
1 BULLET38-BP2235

 سنسور تصویر : 2235 - XM

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : پلاستیک - متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

125/000

تومان

دوربین مداربسته بولت دو مگاپیکسل گلاستیکی 2235
2 BULLET5-BM2003

سنسور تصویر : XM- 2003

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

156/000

تومان

دوربین مداربسته دو مگاپیکسل بدنه فلزی سنسور 2003
3 BULLET8-BP2053

سنسور تصویر : FULLHAN8536- 2053

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : پلاستیک - کوچک 

 گارانتی : 12 ماه

175/000

تومان

دوربین مداربسته بولت پلاستیک سنسور 2053
4 BULLET5-BMF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی - متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

185/000

تومان

دوربین مداربسته بدنه فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
5 BULLET5-BM2003

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

176/000

تومان

 
6 BULLET5-BMF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

217/000

تومان

 
7 BULLET5-BM323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

295/000

تومان

 
8 BULLET5-BP2235

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

326/000

تومان

 
9 BULLET5-BPF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

340/000

تومان

 
10 BULLET5-BP2033

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

355/000

تومان

 
11 BULLET5-BP323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

395/000

تومان

 
12 BULLET5-BMK02

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

285/000

تومان

 
13 BULLET5-BMF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

158/000

تومان

 
14 BULLET5-BM2033

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

178/000

تومان

 
15 BULLET5-BM323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

248/000

تومان

 
         
 
 
 
 DVR دستگاه ضبط
2MP - 4MP - 5MP
 
ردیف مدل مشخصات فنی قیمت عکس
1 DVR 4CH 1080N

 پردازنده : HISILICON

 تعداد کانال : 4 کانال 

 بازپخش : 4 کانال

 تعداد صدا : 4 صدا

 خروجی : VGA - HDMI - AV

 XMEYE : P2P

395/000

تومان

دستگاه DVR
2 FT67DMF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

186/000

تومان

دوربین مداربسته دام  فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
3 FT68DM323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

295/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی مدل DM-2033
4 V67-DBMF323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

315/000

تومان

دوربین مداربسته دام  فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
5 FT63DM2003

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

176/000

تومان

 
6 FT63DMF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

217/000

تومان

 
7 FT63DM323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

295/000

تومان

 
8 FT57DP2235

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

326/000

تومان

 
9 FT57DPF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

340/000

تومان

 
10 FT57DP2033

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

355/000

تومان

 
11 FT57DP323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

395/000

تومان

 
12 FT67DMK02

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

285/000

تومان

 
13 FTP1MF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

158/000

تومان

 
14 FTP1M2033

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

178/000

تومان

 
15 FTP2M323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

248/000

تومان

 
         
 
 
 
لوازم جانبی دوربین مداربسته
 کابل - سوییچ - رک - فیش - پایه
 
ردیف مدل مشخصات فنی قیمت عکس
1 فیش CONECTOR

 فیش BNC (پیچی - پرسی - لحیمی - BARREL)

 تبدیل BNC TO AV

 تبدیل AV TO BNC

 فیش AV

 پاور نری و مادگی

 سوکت شبکه 

195/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی مدل DM-2033
2 کابل اماده کواکسیال RG59

 5 متری

 10 متری

 15 متری

 20 متری

 25 متری 

 30 متری

186/000

تومان

دوربین مداربسته دام  فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
3

CORDPATCH

پچ کورد

  1 متری

 2 متری

 3 متری

 5 متری

 10 متری 

 15 متری و بالاتر

295/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی مدل DM-2033
4 V67-DBMF323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

315/000

تومان

دوربین مداربسته دام  فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
5 FT63DM2003

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

176/000

تومان

 
6 FT63DMF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

217/000

تومان

 
7 FT63DM323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

295/000

تومان

 
8 FT57DP2235

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

326/000

تومان

 
9 FT57DPF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

340/000

تومان

 
10 FT57DP2033

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

355/000

تومان

 
11 FT57DP323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

395/000

تومان

 
12 FT67DMK02

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

285/000

تومان

 
13 FTP1MF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

158/000

تومان

 
14 FTP1M2033

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

178/000

تومان

 
15 FTP2M323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

248/000

تومان

 
         
 
 
لیست قیمت بروز هارد دیسک
وسترن دیجیتال - سیگیت
 
ردیف مدل مشخصات فنی قیمت عکس
1 FT68DM2033

 سنسور تصویر : 2033 - FH8536

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

195/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی مدل DM-2033
2 FT67DMF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

186/000

تومان

دوربین مداربسته دام  فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
3 FT68DM323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

295/000

تومان

دوربین مداربسته دام فلزی مدل DM-2033
4 V67-DBMF323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

315/000

تومان

دوربین مداربسته دام  فلزی دو مگاپیکسل سنسور F37
5 FT63DM2003

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

176/000

تومان

 
6 FT63DMF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

217/000

تومان

 
7 FT63DM323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

295/000

تومان

 
8 FT57DP2235

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

326/000

تومان

 
9 FT57DPF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

340/000

تومان

 
10 FT57DP2033

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

355/000

تومان

 
11 FT57DP323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

395/000

تومان

 
12 FT67DMK02

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

285/000

تومان

 
13 FTP1MF37

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

158/000

تومان

 
14 FTP1M2033

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

178/000

تومان

 
15 FTP2M323

سنسور تصویر : XM- F37

 دید در شب : 30 متر 

 لنز : 3.6mm-3mp

 بدنه : فلزی- متوسط 

 گارانتی : 12 ماه

248/000

تومان